Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Seurakuntaneuvosto päättää oman seurakuntansa toiminnasta ja valitsee seurakunnan työntekijät.

Luottamushenkilöt »

Kokousaikataulu ja esityslistat 2024:

Huomaa vaikutusmahdollisuutesi päätöksentekoon alla olevan lomakkeen avulla ennen jokaista kokousta.

Seurakuntaneuvoston kokoukset 2024

22.5.

Pöytäkirjat 2024

Aiempien vuosien pöytäkirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse osoitteesta siuntion.suomenkielinen@evl.fi

Vaikuta seurakuntaneuvoston päätöksentekoon

Tällä lomakkeella sinulla on mahdollisuus vaikuttaa Siuntion suomalaisen seurakunnnan seurakuntaneuvoston päätöksentekoon.

Voit lähettää näkemyksesi seuraavassa kokouksessa käsiteltävistä asioista seurakuntaneuvoston puheenjohtajalle ennen päätöksentekoa.

Kirkkolain 3 luvun 3 §:n mukaan seurakuntien jäsenillä on myös oikeus tehdä aloite seurakunnan toimintaa ja hallintoa koskevassa asiassa. Aloite tehdään kirjallisena ja sen tulee sisältää laatijan yhteystiedot.

Aloitteesi tai näkemyksesi osoitetaan seurakuntaneuvostolle ja lähetetään viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. 

Seurakuntaneuvosto käsittelee aloitteet ja näkemykset kokouksessa.

Emme valitettavasti käsittele nimettömiä tai nimimerkillisiä aloitteita tai palautteita kokouksissa.
sähköposti/puhelinnumero/osoite
Tietosuoja

Käsittelemme henkilötietojasi Tietosuojalain (5.12.2018/1050) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Tietosuojaselosteemme löydät verkosta Info ja asiointi > Tietosuojaseloste.