Häät

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeistä on rukous ja siunaus. Aviopari yhdessä seurakunnan kanssa pyytää elämälleen tässä juhlahetkessä Jumalan siunausta. Ulos kirkosta aviopari kävelee musiikin soidessa vihkiraamattu kädessään. Vihkimisen voi toimittaa kirkon ohella myös kotona tai muussa sopivassa tilassa. Toimitusta edeltää vihkikeskustelu ja –harjoitus. Siviilivihittyjen avioliitto voidaan siunata.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellainen pari, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai kristilliseen uskontokuntaan (esim. ortodoksinen kirkko, katolinen kirkko, helluntaikirkko, adventtikirkko, vapaakirkko ja baptistikirkko) Suomessa tai ulkomailla.

Hääpari

Avioliiton esteiden tutkinta

Kirkkohäitä suunnittelevien tulee hoitaa esteidentutkinta ev.lut kirkon asiointipalvelun kautta, asioimalla kotiseurakunnassa tai lähettämällä pyynnön esteiden tutkinnasta postitse. Esteiden tutkintaa haetaan yhdessä.

Kihlapari pyytää esteiden tutkintaa täyttämällä ja allekirjoittamalla tutkintalomakkeen. Lomakkeessa on oltava kummankin allekirjoitukset, jotta esteiden tutkinta voidaan aloittaa.

Avioliiton esteiden tutkintalomake on myös mahdollista täyttää kotona ja postittaa kirkkoherranvirastoon. Mikäli lomake toimitetaan avioliiton esteiden tutkijalle postitse, siinä on oltava myös kahden todistajan allekirjoitukset.

Esteiden tutkintapyyntö on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään 7 päivää ennen vihkitilaisuutta. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa 4 kuukautta. Jos vihkimisen toimittaa kotiseurakunnan pappi, hän saa todistuksen virastosta. Muussa tapauksessa vihkiparin on huolehdittava todistuksen toimittamisesta vihkipapille.

Aika ja paikka vihkimistä varten varataan kirkkoherranvirastosta.

Häät kesällä 2020

Varauksia vihkimistä varten kesälle 2020 otetaan vastaan alk. 4.11. klo 9.
 

Tatuoidut sormukset

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaaminen