Hautapaikka

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotipaikkakuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta myös kirkkoon kuulumaton vainaja on oikeutettu saamaan hautasijan. 

Hautapaikan haltijan tulee huolehtia hautalaitteiden kunnostuksesta, kivien oikomisesta, kirjoitusten kunnossapidosta, kivien poistosta haudalta viikkoa ennen hautausta ja kivien paikoilleen panosta hautauksen jälkeen.

Hauta Siuntiosta?

Siuntiolainen vainaja

Siuntiolaiselle vainajalle on oikeus lunastaa hautapaikka Siuntion hautausmaalta. Uusi hautapaikka luovutetaan ainoastaan kuolemantapauksen yhteydessä paikkakuntalaiselle. Uusia hautapaikkoja myydään numerojärjestyksessä.

Ulkopaikkakuntalainen vainaja

Ulkopaikkakuntalaiset voivat tulla haudatuksi olemassaolevaan sukuhautaan. Ulkopaikkakuntalaisille ei siis luovuteta uusia uurna- tai arkkuhautapaikkoja. Ulkopaikkakuntalaisiksi ei lasketa kuitenkaan esimerkiksi lyhyen aikaa toisella paikkakunnalla hoitokodissa aikaa viettänyttä henkilöä.

Ulkopaikkakuntalainen voidaan myös haudata muistolehtoon. Muistolehdossa uurna lasketaan maahan ja seurakuntayhtymältä tilataan nimilaatta yhteiseen kivipaateen, jos niin halutaan.

Sotaveteraanit ja Lotat

Siuntiolaiset veteraanit ja lotat saavat ilmaisen hautapaikan.

Tunnukseton hauta

Siuntion seurakunnilla on sopimus Lohjan seurakunnan kanssa tunnuksettomasta hautapaikasta siuntiolaisille. Tunnukseton hauta-alue sijaitsee Metsolan hautausmaalla ja hautajaisjärjestelyt tapahtuvat Lohjan seurakunnan kautta.

Arkkuhautaus

Vanha hauta

Siunausajan varaamisen yhteydessä omaisten tulee varmistaa Siuntion seurakuntatoimistosta vainajan hautaoikeus sekä arkkuhautauksen kohdalla, että onko vanhaan hautaan mahdollista haudata arkku.

Siuntion seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaan arkkuhautauksia ei enää suoriteta ns. hautausmaan vanhalle puolelle eli alueille I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X sekä XIV. 

Arkkuhautauksissa muistomerkit ja reunakivet tulee irroittaa ennen hautajaisia. Irroittaminen on omaisten vastuulla.

Hautaoikeus vanhaan sukuhautaan on pääsääntöisesti lähisukulaisilla. Jos vanhaan sukuhautaan ollaan hautaamassa vainaja, jolla ei ole sukulaissuhdetta muihin haudattuihin, tulee hautaoikeuden hallitsijoiden antaa kirjallinen lupa hautaamiseen, joka toimitetaan seurakuntaan.

Uusi arkkuhauta eli syvähauta

Uusia arkkuhautoja myydään numerojärjestyksessä. Haudassa on kaksi hautasijaa. Arkkuhautaksen jälkeen hautaan voi laskea uurnia. Syvähauta (1m x 2m) sisältää kaksi päällekkäistä hautasijaa (alue XII). 

Tuhkahautaus

Tuhka voidaan haudata uurnassa, kääreessä, pelkkänä tuhkana tai sirottelemalla. Tuhkan hautapaikka voi olla sukuhauta, muistolehto, uurnahauta, oma maa-alue tai muu maa-alue, johon on maanomistajan kirjallinen lupa. 

Uurnanlasku tulee varata vähintään puolitoista viikkoa ennen haluttua uurnanlaskuaikaa. Uurnanlaskut Siuntiossa hoidetaan arkisin kello 9-17.

Uurnanlaskuaika varataan seurakuntatoimistosta. Tuhka on haudattava vuoden kuluessa ja sitä voidaan säilyttää seurakuntayhtymän tiloissa veloituksetta tämän ajan. Tuhkaa ei ole mahdollista jakaa (hautaustoimi laki 18 § ja 19 §). Uurnan tulee olla maatuva.

Uusi uurnahauta

Uurnahauta (1m x 1m) sisältää yhdeksän uurnasijaa (alue  XII B). Uurnahaudat luovutetaan numerojärjestyksessä. Omaiset voivat olla mukana tilaisuudessa, kun uurna haudataan. Uurnan tuhkan sirottelun muistolehtoon hoitaa seurakuntayhtymän työntekijät.

Muistolehto

Muistolehdoissa uurna tai tuhka haudataan yhteiseen hauta-alueeseen. Muistolehdon yhteismuistomerkkiin voidaan kiinnittää vainajan nimilaatta omaisten niin halutessa. Nimilaatta tilataan seurakuntayhtymältä.

Muistolehdossa ei ole näkyviä merkittyjä hautasijoja eikä yksityisiä muistomerkkejä. Muistamiset, kuten kukat ja kynttilät, ovat sallittuja vain niille osoitetulla paikalla.

Hallinta-aika

Haudan hallinta-aika on 25 vuotta. Aikaisemmin haudan on voinut lunastaa myös 30 vuodeksi, 50 vuodeksi tai ainaishaudaksi. Ainaishauta pysyy omaisten hallinnassa ilman uusia lunastusmaksuja niin kauan, kuin omaiset haluavat ja hautaa hoidetaan. Muilla haudoilla tulee hallinta-ajan jatkaminen jossain vaiheessa ajankohtaiseksi.

Hallinta-ajan jatko on vähintään viisi vuotta, kuitenkin enintään 25 vuotta. Maksu määräytyy hautapaikkahinnaston mukaan.

Hautaustoimilaki velvoittaa seurakuntia seuraamaan hallinta-aikoja.

Arkku- ja uurnahautaus

Arkkuhautauksissa haudan hallinta-aikaa tulee olla voimassa vähintään 20 vuotta eteenpäin. Uurnahautauksessa haudan hallinta-aikaa tulee olla voimassa vähintään 15 vuotta eteenpäin.

Hallinta-aika ja haudanhoitosopimus

Mikäli hauta on seurakunnan hoidettavana, tulee hallinta-ajan ulottua vähintään yhtä kauas kuin haudan hoitosopimuksen. 

Haudan hallinnasta luopuminen

Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, vaan haudasta voi halutessaan myös luopua. Tällöin hautaoikeuden haltijat allekirjoittavat erillisen kaavakkeen, jolla hauta ja mahdollisesti myös hautakivi luovutetaan seurakunnalle.

Koskemattomuusaika

Arkussa haudatun vainajan tulee olla maassa 25 vuotta ennen kuin hautaus samalle hautasijalle on mahdollista. Tätä kutsutaan koskemattomuusajaksi.

Vanhaan hautaan haudattaessa on huomioitava, että koskemattomuusaika täyttyy haudan hallinta-aikana. Tarvittaessa hautaan on lunastettava hallinta-ajan jatkoa. Kaikkiin vanhoihin arkkuhautoihin voidaan haudata uurnia. Koskemattomuusaika ei estä uurnien hautaamista arkkuhautaan.