Hautapaikka

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotipaikkakuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta myös kirkkoon kuulumaton vainaja on oikeutettu saamaan hautasijan. 

Hautapaikan haltijan tulee huolehtia hautalaitteiden kunnostuksesta, kivien oikomisesta, kirjoitusten kunnossapidosta, kivien poistosta haudalta viikkoa ennen hautausta ja kivien paikoilleen panosta hautauksen jälkeen.

Hauta Siuntiosta?

Siuntiolainen vainaja

Siuntiolaiselle vainajalle on oikeus lunastaa hautapaikka Siuntion hautausmaalta. Uusi hautapaikka luovutetaan ainoastaan kuolemantapauksen yhteydessä Siuntiossa omaavalle paikkakuntalaiselle.

Uusia hautapaikkoja myydään numerojärjestyksessä.

Ulkopaikkakuntalainen vainaja

Ulkopaikkakuntalaiset voivat tulla haudatuksi olemassaolevaan sukuhautaan. Ulkopaikkakuntalaisille ei siis luovuteta uusia uurna- tai arkkuhautapaikkoja. Ulkopaikkakuntalaisiksi ei lasketa kuitenkaan esimerkiksi lyhyen aikaa toisella paikkakunnalla hoitokodissa aikaa viettänyttä henkilöä.

Sotaveteraanit ja Lotat

Veteraanitunnuksen tai Lotta Svärd -tunnuksen omaavat siuntiolaiset saavat ilmaisen hautapaikan.

Veteraani- ja lottatunnuksia hautakiviin

Tunnukseton hauta

Siuntion seurakunnilla on sopimus Lohjan seurakunnan kanssa tunnuksettomasta hautapaikasta siuntiolaisille. Tunnukseton hauta-alue sijaitsee Metsolan hautausmaalla ja hautajaisjärjestelyt tapahtuvat Lohjan seurakunnan kautta.


Arkkuhautaus

Vanha hauta

Siunausajan varaamisen yhteydessä omaisten tulee varmistaa Siuntion kirkkoherranvirastosta vainajan hautaoikeus sekä, arkkuhautauksen kohdalla, että onko vanhaan hautaan mahdollista haudata arkku. Muistomerkit ja reunakivet tulee irroittaa ennen hautajaisia. Irroittaminen on omaisten vastuulla.

Hautaoikeus vanhaan sukuhautaan on pääsääntöisesti lähisukulaisilla. Jos vanhaan sukuhautaan ollaan hautaamassa vainaja, jolla ei ole sukulaissuhdetta muihin haudattuihin, niin tulee tällöin hautaoikeuden hallitsijoiden antaa kirjallinen lupa hautaamiseen, joka toimitetaan seurakuntaan.

Pääsääntöisesti vanhoihin sukuhautoihin haudataan vain uurnia.

Uusi hauta

Uusia arkkuhautoja myydään numerojärjestyksessä. Haudassa on kaksi hautasijaa. Arkkuhautaksen jälkeen hautaan voi laskea uurnia.

hauta-arkku

Tuhkahautaus

Tuhka voidaan haudata uurnassa, avokkaassa kääreessä, pelkkänä tuhkana tai sirotella. Tuhkan hautapaikka voi olla sukuhauta, muistolehto, uurnahauta, oma maa-alue tai muu maa alue johon on maanomistajan kirjallinen lupa. 

Uurnanlasku tulee varata vähintään puolitoista viikkoa ennen haluttua uurnanlaskuaikaa. Uurnanlasku ajankohdan on mahdollista varata ke-la klo 9-15 välisenä aikana (ei sunnuntai tai pyhänpäivänä).

Kirkkoherranvirastosta varataan uurnanlaskuaika. Tuhka on haudattava vuoden kuluessa ja sitä voidaan säilyttää seurakuntayhtymän tiloissa veloituksetta tämän ajan. Tuhkaa ei ole mahdollista jakaa (hautaustoimi laki 18 § ja 19 §). Uurnan tulee olla maatuva.

Omaiset voivat olla mukana tilaisuudessa, kun uurna haudataan. Uurnan tuhkan sirottelun muistolehtoon hoitaa seurakuntayhtymän työntekijät.

Muistolehdot

Muistolehdoissa uurna tai tuhka haudataan yhteiseen hauta-alueeseen. Muistolehdon yhteismuistomerkkiin voidaan kiinnittää vainajan nimilaatta.

uurna


Hallinta-aika

Haudan hallinta-aika on 25 vuotta. Aikaisemmin haudan on voinut lunastaa myös 30 vuodeksi, 50 vuodeksi tai ainaishaudaksi. Ainaishauta pysyy omaisten hallinnassa ilman uusia lunastusmaksuja niin kauan, kuin omaiset haluavat ja hautaa hoidetaan. Muilla haudoilla tulee hallinta-ajan jatkaminen jossain vaiheessa ajankohtaiseksi.

Mikäli hauta on seurakunnan hoidettavana, tulee hallinta-ajan ulottua vähintään yhtä kauas kuin haudan hoitosopimuksen. 

Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, vaan haudasta voi halutessaan myös luopua. Tällöin hautaoikeuden haltijat allekirjoittavat erillisen kaavakkeen, jolla hauta ja mahdollisesti myös hautakivi luovutetaan seurakunnalle.

Hallinta-ajan jatko on vähintään viisi vuotta, kuitenkin enintään 25 vuotta. Maksu määräytyy hautapaikkahinnaston mukaan.

Hautaustoimilaki (1.1.2004) velvoittaa seurakuntia seuraamaan hallinta-aikoja.

Koskemattomuusaika

Arkussa haudatun vainajan tulee olla maassa 25 vuotta ennen kuin hautaus samalle hautasijalle on mahdollista. Tätä kutsutaan koskemattomuusajaksi. Vanhaan hautaan haudattaessa on huomioitava, että koskemattomuusaika täyttyy haudan hallinta-aikana. Tarvittaessa hautaan on lunastettava hallinta-ajan jatkoa. Kaikkiin vanhoihin arkkuhautoihin voidaan haudata uurnia. Koskemattomuusaika ei estä uurnien hautaamista arkkuhautaan.