Päätöksenteko

Siuntion seurakuntayhtymä

Siuntion suomalainen seurakunta ja Sjundeå svenska församling muodostavat yhdessä Siuntion seurakuntayhtymän.

Seurakuntayhtymä pitää huolta seurakuntien yhteisistä asioista, kuten seurakuntatoimistostataloustoimistostayhteisistä viroistahautausmaasta ja kiinteistöistä. Seurakuntayhtymä on juridinen elin.

Seurakuntien korkein päättävä elin on yhteinen kirkkovaltuusto, joka valitaan vaaleilla. Yhteinen kirkkovaltuusto valmistelee asioita yhteiselle kirkkoneuvostolle ja sillä on myös omaa päätösvaltaa monissa seurakuntayhtymän asioissa.

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto johtaa seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan toimintaa. Seurakuntaneuvoston jäsenet, seurakuntavaaleissa tehtäväänsä valitut luottamushenkilöt suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat seurakunnan toimintaa. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kukin seurakuntaneuvosto päättää oman seurakuntansa toiminnasta ja valitsee seurakunnan työntekijät. Lapsityö, nuorisotyö, vanhustyö ja diakoniatyö painotuksineen kuuluvat seurakuntaneuvostojen toimialaan. Siuntion ruotsalaisella seurakunnalla (Sjundeå svenska församling) on oma vastaava neuvosto.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset, panee toimeen sen päätökset sekä valvoo päätösten lainmukaisuutta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa.

Kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvat mm. kirkon ja seurakunnan omaisuudesta päättäminen, seurakuntien rakennushankkeista päättäminen, hautausmaa, seurakuntien virkojen perustaminen ja lakkauttaminen, talousarvion vahvistaminen, seurakunnan omaisuuden hoito, hallinnon ja sen hoidon valvonta sekä kaikki määräenemmistöä tai alistusta vaativat päätökset. Yhteinen kirkkovaltuusto jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat Siuntion seurakuntien kesken.