Hautausmaan historiaa

Siuntion hautausmaan perustaminen ajoittuu oletettavasti samaan aikaan, kuin itse kirkon rakentaminenkin, eli 1400-luvun loppuun.

Hautausmaalla vallitsi ennen samanlainen jyrkkä yhteiskunnallinen järjestys, kuin muuallakin yhteiskunnassa. Arvohenkilöt, kuten papit, suurimpien kartanoiden väki perheineen ja korkeimmat virkamiehet olivat yhteiskunnan arvoasteikolla ylimpänä. Heille varattiin mahdollisuus tulla haudatuksi arvokkaimpaan paikkaan aluksi kirkon sisälle lattian alle ja myöhemmin, kun kirkon sisään hautaaminen kiellettiin, ulos hautausmaalle. Ulkona hautausmaalla arvokkaimpina alueina pidettiin lähimpänä kirkkoa sijainneita alueita (Siuntiossa tällaisia alueita olivat alue I ja II). Myöhemmin tällainen yhteiskunnallinen jaottelu on poistunut käytöstä, eikä nykyään hautausmailla ole minkäänlaista arvojärjestystä.

Vuosien 1968-1972 kirkon restauroinnin yhteydessä kirkon alle haudatut vainajat siirrettiin pois kirkon lattian alta ja haudattiin yhteishautaan kirkon pohjoispuolelle.

Hautamuistomerkit

Kirkkomaalle haudatulle vainajalle pystytettiin usein puuristi. myöhemmin ristiin alettiin kaivertaa vainajan nimi, syntymä- ja kuolinaika. Ajan mittaan puuristit lahosivat pois.

Puuristien jälkeen hautausmaille alettiin pystyttää valurautaisia ristejä. Siuntiossakin on vielä muutama valurautaristi jäljellä. Aikojen saatossa nämäkin ristit tosin ruostuivat ja hajosivat.

Kivisiä hautamuistomerkkejä on hautausmailla ollut jo monta sataa vuotta. Usein näihin kiviin kaiverrettiin vainajan nimen ja syntymä- ja kuolinajan lisäksi vainajan titteli ja jokin raamatunlause. 1800-luvun lopulta lähtien muistomerkkeihin tehtiin kansallisromanttisia koristeita. 1950-luvulta lähtien muotiin alkoi tulla ns. matkalaukkumallinen hautakivi (makaava suorakaide). 1990-luvulta lähtien hautakiviin on tehty lasiluukkuja kynttilälle.

Aidatut haudat

Vanhoilla hautausmailla osa haudoista on ympäröity rauta-aidalla. Siuntion hautausmaalla tällaisia hautoja on kolme; Sjundby-Pickalan Adlercreutz-Lindeberg hauta-alue, Munksin Degerth-suvun hauta-alue ja Pickalan kartanon omistaneen Silfverhjelmin hauta. Nykyisin ajatus haudan aitaamisesta tuntuu monelle vieraalta ja mahdollisesti tärkeilevältäkin. Alkujaan hautojen aitaamisella oli kuitenkin tärkeä merkityksensä. Aitojen avulla pystyttiin suojaamaan hautaa kirkkomaalla laiduntavalta karjalta! Esimerkiksi Siuntion kirkkomaan ympärillä ja mahdollisesti sisäpuolellakin oli seurakunnan lukkarin lupa antaa lehmiensä laiduntaa.

Veteraanikivi

Siuntion veteraanikivi pystytettiin seurakuntakodin eteen 1990-luvulla muistuttamaan sotiemme veteraanien uhrauksista maamme vapauden puolesta. Kiven valitsi omasta metsästään itsekin sotaveteraani Hugo Andberg yhdessä lotta Gunnel Gottbergin kanssa.

Muualla haudattujen muistelukivi

Muistelukivi, jonka luona jokainen voi muistella muille hautausmaille haudattuja omaisiaan pystytettiin 2000-luvulla sankarihautausmaan läheisyyteen.

Vanha hautakivi ristin muodossa