Päätöksenteko

Siuntion seurakuntayhtymä

Siuntion suomalainen seurakunta ja Sjundeå svenska församling muodostavat yhdessä Siuntion seurakuntayhtymän.

Seurakuntayhtymä pitää huolta seurakunnan yhteisistä asioista, kuten seurakuntatoimistosta, taloustoimistosta, yhteisistä viroista, hautausmaasta ja kiinteistöistä. Seurakuntayhtymä on juridinen elin.

Seurakuntien korkein päättävä elin on yhteinen kirkkovaltuusto, joka valitaan vaaleilla. Yhteinen kirkkovaltuusto valmistelee asioita yhteiselle kirkkoneuvostolle ja sillä on myös omaa päätösvaltaa monissa seurakuntayhtymän asioissa.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa.

Kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvat mm. kirkon ja seurakunnan omaisuudesta päättäminen, seurakuntien rakennushankkeista päättäminen, hautausmaa, seurakuntien virkojen perustaminen ja lakkauttaminen, talousarvion vahvistaminen, seurakunnan omaisuuden hoito, halllinnon ja hoidon valvonta, sekä kaikki määräenemmistöä tai alistusta vaativat päätökset. Kirkkovaltuusto jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken.

Valtuustossa on vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä yhtymän seurakunnista.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee toimeen sen päätökset.

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto johtaa seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan toimintaa. Seurakuntaneuvoston jäsenet suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat seurakunnan toimintaa. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kukin seurakuntaneuvosto päättää oman seurakuntansa toiminnasta ja valitsee seurakunnan työntekijät. Lapsityö, nuorisotyö, vanhustyö ja diakoniatyö painotuksineen kuuluvat seurakuntaneuvostojen toimialaan. Siuntion ruotsinkielisellä seurakunnalla on oma vastaava neuvosto.

 

Taulukko seurakuntavaaleista ja Siuntion seurakuntayhtymästä