Hautausjärjestelyt

Läheisen kuoltua saattaa tuntua siltä, että omat voimat eivät riitä taakan kantamiseen. Hautaustoimistot tai Siuntion seurakuntatoimisto auttavat sinua hautaukseen ja hautajaisiin liittyvissä asioissa.

Hautaustoimisto

Halutessaan voi hautaukseen liittyvät järjestelyt jättää hautaustoimiston tehtäväksi. Toimistot hoitavat esimerkiksi:

  • asioinnin seurakunnan kanssa
  • asioinnin viranomaisten kanssa
  • arkun ja uurnan hankkimisen
  • kuolinilmoituksen välittämisen lehtiin
  • muistotilaisuuden järjestämisen
  • kukkien hankkimisen
  • hautamuistomerkin hankkimisen
  • valokuvaajan
  • kantajat

Hautauslupa

Hautausluvan kirjoittaa lääkäri, joka on todennut kuoleman. Lupa luovutetaan lähiomaiselle tai hautausjärjestelyistä huolehtivalle. Arkkuhautauksessa alkuperäinen hautauslupa tulee toimittaa hautauspaikan seurakuntatoimistoon tai kirkkoherranvirastoon. Tuhkauksessa alkuperäinen lupa tulee toimittaa krematoriolle.

Siuntiossa hautausluvan voi toimittaa joko sähköpostitse osoitteeseen siuntion.seurakuntayhtyma@evl.fi tai postitse osoitteeseen Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio kk.

Vanha hauta Siuntion hautausmaalla
Vanha hauta Siuntion hautausmaalla