Hautausjärjestelyt

Läheisen kuoltua saattaa tuntua siltä, että omat voimat eivät riitä taakan kantamiseen. Hautaustoimisto tai Siuntion kirkkoherranvirasto auttavat sinua hautaukseen ja hautajaisiin liittyvissä asioissa

Hautaustoimisto

Halutessaan voi hautaukseen liittyvät järjestelyt jättää hautaustoimiston tehtäväksi. Toimistot hoitavat esimerkiksi:

  • asioinnin seurakunnan kanssa
  • asioinnin viranomaisten kanssa
  • arkun ja uurnan hankkimisen
  • kuolinilmoituksen välittämisen lehtiin
  • muistotilaisuuden järjestämisen
  • kukkien hankkimisen
  • hautamuistomerkin hankkimisen
  • valokuvaajan
  • kantajat

Hautauslupa

Hautausluvan kirjoittaa lääkäri, joka on todennut kuoleman. Lupa luovutetaan lähiomaiselle tai hautausjärjestelyistä huolehtivalle. Arkkuhautauksessa alkuperäinen hautauslupa tulee toimittaa hautauspaikan seurakuntatoimistoon. Tuhkauksessa alkuperäinen lupa tulee toimittaa krematoriolle.

Vanha hauta Siuntion hautausmaalla
Vanha hauta Siuntion hautausmaalla