Heajat

Searvegoddi rohkadallá ipmilbálvalusas ovdal vihaheami dáid beales, geat áigot náitalit. Heajáide čoahkkanan searvegoddi rohkadallá vihahandilálašvuođas bára ovddas. Báhppa sivdnida vihahettiin náittosguimmiid. Rohkos ja buressivdnádus guddet vihaheamis álgán aktasaš náittosdili.

hääpari kuvattuna keskivartalosta. Miehellä puku ja naisella morsiuspuku sekä kukkakimppu