Virallinen ilmoitustaulu

Tämä on Siuntion suomalaisen seurakunnan ja Siuntion seurakuntayhtymän virallinen ilmoitustaulu. Ilmoitustaululla julkaistaan tietoja esityslistoista sekä viralliset kuulutukset koskien esimerkiksi vaaleja ja avoimia työpaikkoja.

Julkaistessamme pöytäkirjoja ja päätöksiä otamme huomioon määräykset kirkkolaissa (652/2023), sekä laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä muiden lakien määräykset, jotka säätelevät salassapitoa.