Virallinen ilmoitustaulu

Tämä on Siuntion suomalaisen seurakunnan ja Siuntion seurakuntayhtymän virallinen ilmoitustaulu. Ilmoitustaululla julkaistaan kokousten esityslistat, pöytäkirjat sekä viralliset kuulutukset koskien esimerkiksi vaaleja ja avoimia työpaikkoja.

Julkaistessamme pöytäkirjoja ja päätöksiä otamme huomioon määräykset kirkkolaissa (652/2023), sekä laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä muiden lakien määräykset, jotka säätelevät salassapitoa.

Valitettavasti esityslistat ja pöytäkirjat joudutaan toistaiseksi julkaisemaan PDF-muotoisina asiakirjoina, eivätkä näin ollen ole täysin saavutettavia. Voit tarvittaessa pyytää seurakuntatoimistosta apua asiakirjojen lukemiseen. Seurakunta ja seurakuntayhtymä siirtyvät syksyn 2024 aikana käyttämään Domus-järjestelmää, joka poistaa tämän ongelman. Pahoittelemme viivettä asiassa.

Kokousten esityslistat ja kokousaikataulu

Seurakuntaneuvosto

Kokoukset vuonna 2024:

7.8. klo 18.00
4.9. klo 18.00
2.10. klo 18.00
6.11. klo 18.00
4.12. klo 18.00

Yhteinen kirkkoneuvosto

Kokoukset vuonna 2024:

8.8. klo 18:30
29.8. klo 18:30
26.9. klo 18:30
24.10. klo 18:30
21.11. klo 18:30

Yhteinen kirkkovaltuusto

Kokoukset vuonna 2024:

22.8. klo 18:00
12.12. klo 18:00

Kokousten pöytäkirjat

Seurakuntaneuvosto

Kokouksen 29.5.2024 pöytäkirja on julkaistu. Pääset siihen klikkaamalla tätä linkkiä.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouksen 6.5. pöytäkirja on julkaistu. Pääset siihen klikkaamalla tätä linkkiä.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Kokouksen 13.6.2024 pöytäkirja on julkaistu. Pääset siihen klikkaamalla tätä linkkiä.

Viranhaltijapäätökset

Kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) mukaisesti tällä verkkosivulla julkaistaan julkiset viranhaltijapäätökset, joihin seurakuntalaisilla on oikeus tehdä valituksia. Pöytäkirja viranhaltijapäätöksestä julkaistaan päätöksen teon jälkeen ja on näkyvillä siihen asti, että valitusaika umpeutuu.

Kirkkoherra

Talouspäällikkö

Kuulutukset

Helsingin hallinto-oikeus on antanut päätöksen seurakuntaneuvoston päätöksestä §67/2023. Päätöksestä on julkaistava ilmoitus kirkkolain 12 luvun 13 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla. Pääset päätökseen klikkaamalla tätä linkkiä. Valitusosoituksen näet klikkaamalla tästä.

Seurakunnassa on vapautunut seurakuntapastorin virka. Lisää tietoa virasta ja sen tehtävistä löydät kirkkorekrystä, johon tämä linkki sinut ohjaa.

Aiemmin tehtyjä päätöksiä ja pöytäkirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse osoitteesta siuntion.suomenkielinen@evl.fi