Virallinen ilmoitustaulu

Tämä on Siuntion suomalaisen seurakunnan ja Siuntion seurakuntayhtymän virallinen ilmoitustaulu. Ilmoitustaululla julkaistaan tietoja esityslistoista sekä viralliset kuulutukset koskien esimerkiksi vaaleja ja avoimia työpaikkoja.

Julkaistessamme pöytäkirjoja ja päätöksiä otamme huomioon määräykset kirkkolaissa (652/2023), sekä laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä muiden lakien määräykset, jotka säätelevät salassapitoa.

Esityslistat

Seurakuntaneuvoston esityslistat

Yhteisen kirkkoneuvoston esityslistat

Yhteisen kirkkovaltuuston esityslistat

Kuulutukset

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvoston kokouksen 31.1.2024 pöytäkirja on julkaistu verkossa. Pääset siihen klikkaamalla tätä linkkiä.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Uudet kuulutukset julkaistaan tässä.

Yhteinen kirkkoneuvosto

  • Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 15.2.2024 pidetty, tarkastettu pöytäkirja julkaistaan nähtäväksi
    20.2.2024-12.3.2024 Siuntion seurakuntayhtymän yleisessä tietoverkossa.