Vuokraajalle

Siuntion seurakuntien vuokrattavia tiloja ovat Siuntion Pyhän Pietarin kirkko, Seurakuntakodin sali, Capella ja Capellan yhteydessä sijaitseva Tuurinkammari.

Tilojen varauksista huolehtii seurakuntatoimisto. Avain lunastetaan seurakuntatoimistosta toimiston aukioloaikoina ja palautetaan seurakuntatoimistoon sen aukioloaikoina. Tilat tulee aina palauttaa vastaavassa kunnossa kuin ne on saatu.

Suurten tilaisuuksien yhteydessä, jolloin pysäköintipaikalle voidaan odottaa paljon liikennettä, tulee vuokraajan järjestää turvalliset liikennejärjestelyt, liikenteenohjaus, mahdollisesti tarvittavat viranomaisluvat sekä mahdollisten liikennemerkkien vuokraukset. Liikenneturvallisuusjärjestelyistä tulisi seurakunnalle toimittaa turvallisuussuunnitelma viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta.

Tilan vuokraaja voi peruuttaa tilavarauksen 14 vuorokautta ennen tilaisuutta ilmoittamalla peruuntumisesta sähköpostitse osoitteeseen siuntion.seurakuntayhtyma@evl.fi.

Huomioitavaa

  • Siuntion Pyhän Pietarin kirkko sekä seurakuntakodin ja Capellan salit esineistöineen ovat jumalanpalvelustiloiksi pyhitettyjä tiloja. Tilojen käytön on oltava seurakunnan työtä ja kristillisiä arvoja kunnioittavaa.
  • Siuntion seurakuntayhtymä luovuttaa tiloja ulkopuolisten käyttöön vain silloin, kun se ei tarvitse tiloja omaan tai Siuntion seurakuntien toimintaan.
  • Tilojen luovutuksesta ulkopuolisille ei saa olla haittaa seurakuntayhtymälle/Siuntion seurakunnille tai seurakunnan työntekijöille ja seurakuntalaisille.
  • Seurakuntayhtymä pitää tilojen käyttövuoroista ajantasaista kalenteria sekä avainten luovutuksista ja palautuksista päiväkirjaa.