Sukututkimus

Sukututkimuksia varten laadittavia todistuksia tehdään aluekeskusrekisterissä toissijaisena työnä. Lakisääteiset sukuselvitykset ovat ensisijainen velvoitteemme. Ruuhkautuneen tilanteen takia seuraavan kerran mahdollisesti syksyllä 2022. Todistusten toimitusajat saattavat olla pitkiä.

Ota huomioon

Tietoja suvun elossa olevista jäsenistä on hyvä ensisijaisesti kerätä heiltä itseltään. Tällöin voidaan varmistua tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei rekisteröity halua käyttää hänelle henkilötietolain 30§:ssä annettua oikeutta kieltää omien tietojensa käyttämistä sukututkimuksessa.

Sukututkimuksen tilaaminen

Tästä pääset tilaamaan sukututkimusta.