Virkatodistus, sukuselvitys ja sukututkimus

Voit tilata virkatodistuksia, sukuselvityksiä ja sukututkimuksia sähköisellä lomakkeella tai ottamalla yhteyttä Espoon aluekeskusrekisteriin, joka palvelee Siuntion suomalaista seurakuntaa ja Sjundeå svenska församlingia, sekä mm. Inkoon, Lohjan ja Vihdin seurakuntaa ja Kauniasten seurakuntia.

Siuntion seurakunnat eivät valitettavasti ota vastaan virkatodistus-, sukuselvitys- tai sukututkimustilauksia.

Sukuslevityksen voi tilata myös Digi- ja väestöviraston kautta, mutta sukuselvitys on aina tilattava 1.10.1999 edeltävältä ajalta evankelisluterilaisesta- tai ortodoksisesta seurakunnasta, jos henkilö on kuulunut tuolloin kyseiseen seurakuntaan, koska seurakunnat toimivat kyseiseen päivään asti omalta osaltaan väestökirjanpitäjinä.

Sukuselvitykseen merkitään henkilön tietojen lisäksi seurakuntien ja väestörekisterin väliset muutot sekä muutot ulkomaille ja takaisin sekä tiedot puolisoista ja lapsista. Joissain tapauksissa sukuselvitykseen merkitään myös tiedot vanhemmista. 

Perunkirjoitus

Perunkirjoitusta varten sinun on hankittava vainajan virkatodistus. Virkatodistuksen ja sukuselvityksen avulla selvitetään kuolinpesän lailliset osakkaat. Todistukset ovat kokoelma yksittäisiä virkatodistuksia, joista ilmenee vainajan:

  • henkilö- ja parisuhdetiedot,
  • muuttotiedot
  • maininnat puolisoista, lapsista ja tarvittaessa vanhemmista.

Sukuselvityksen on oltava katkeamaton 15-vuotiaasta alkaen. Vainajan sukuselvitys on pakollinen asiakirja jokaisessa perunkirjoituksessa.

Tilaaminen

Voit tilata:

  • Virkatodistuksen itsestäsi (ns. elää-todistus), jos olet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan jäsen. Mikäli et ole jäsen, ole yhteydessä Digi- ja väestötietovirastoon (linkki avautuu uuteen välilehteen)
  • Sukuselvitysmuotoisen virkatodistuksen vainajasta. Jos vainajan viimeinen seurakunta kuuluu valtakunnallisesti sukuselvityksiä tekevään keskusrekisteriin, todistukset toimitetaan koko jäsenyyden ajalta kyseisestä keskusrekisteristä.
  • Todistuksen tilaaminen edellyttää aina hyväksyttyä käyttötarkoitusta esim. perunkirjoitus. HUOM! Sukututkimustilauksia ei voi tehdä tässä palvelussa.
  • Jos tilaat sukuselvityksen vainajasta, tarvitset hänen henkilötunnuksensa tai syntymäaikansa sekä kotikuntatietoja.
  • Voit tilata virkatodistuksen itsestäsi (ns. elää-todistuksen) joko suomeksi tai ruotsiksi. Sukuselvityksen vainajasta voit tilata suomeksi tai ruotsiksi. Kielen määrittää se, onko seurakunnan virallinen kieli suomi vai ruotsi. Jos seurakunta on kaksikielinen, todistuksen voi saada molemmilla kielillä. Jos tarvitset virkatodistuksen jollain muulla kielellä, ole yhteydessä Espoon aluekeskusrekisteriin. 

Yksityisasiakas

Tilauksen voi tehdä:

Organisaatioasiakas

Tilauksen voit tehdä

Toimitusaika

Tällä hetkellä toimitusaika on noin 3 viikkoa.

Yhteystiedot

Espoon aluekeskusrekisteri

Avoinna: ma-ti klo 9-15, ke-to klo 9-12, pe suljettu

puh. 09 8050 2600

keskusrekisteri.espoo@evl.fi

Sukuselvitykset ulkomailta

Voit tarvita ulkomailta virkatodistusta vastaavan asiakirjan esimerkiksi Suomessa tehtävää perunkirjoitusta varten. Pääsääntöisesti voit hoitaa asian suoraan kyseisen maan paikallisen viranomaisen kanssa. Tarkista maakohtaiset tiedot Suomi ulkomailla-palvelustaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Miksi kirkonkirjojenpito on keskitetty aluekeskusrekistereihin?

Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistoimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi.

Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä.