Avioliiton esteiden tutkinta

Espoon aluekeskusrekisteri hoitaa esteiden tutkinnan Siuntion suomalaisen seurakunnan puolesta.

Jotta voi mennä naimisiin, täytyy ensin pyytää avioliiton esteiden tutkinta. Niin kirkollisen kuin siviiliavioliiton esteiden tutkinta on hyvä tehdä sähköisessä asiointipalvelussa.

Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä ja se on voimassa neljä kuukautta. Esteiden tutkinta kannattaa hoitaa hyvissä ajoin.

Todistus toimitetaan vihkivälle papille. Mikäli pari niin toivoo, heidän nimensä voidaan lukea kotiseurakunnan jumalanpalveluksessa sovittuna sunnuntaina. Nimien lukemisen yhteydessä myös rukoillaan solmittavan avioliiton puolesta.

Jos rippikoulu on käymättä ja henkilö haluaa solmia avioliiton kirkossa, voi rippikoulun käydä myös aikuisena yksityisesti. 

Sähköinen asiointipalvelu

Tästä pääset avioliiton esteiden tutkinnan sähköiseen asiointipalveluun