Muistilista

Missä ja milloin vihille?

  • Vihkikirkko varataan Siuntion kirkkoherranvirastosta.
  • Vihkiminen voidaan toimittaa myös muussa sopivassa paikassa, kuten kotona, luonnon keskellä tai erilaisissa juhlatiloissa.
  • Siuntiossa kirkon voi varata noin vuotta aikaisemmin.

Kuka vihkimään?

  • Papin ja kanttorin varaamista pitää tiedustella samalla kun varaa vihkikirkkoa.
  • Vihkipapiksi voi pyytää myös omaa, tuttua pappiaVihkipari vastaa silloin papin mahdollisista matka- ja muista kuluista. Omasta papista tulee ilmoittaa kirkkoherranvirastoon kirkkoa varattaessa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja rippikoulu

Ennen kirkollista vihkimistä vihkiparin tulee pyytää avioliiton esteiden tutkinta Espoon aluekeskusrekisteristä. Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä ja se on voimassa neljä kuukautta. Esteiden tutkinta kannattaa hoitaa hyvissä ajoin.

Todistus toimitetaan vihkivälle papille. Mikäli kihlapari toivoo, heidän nimensä voidaan lukea morsiamen kotiseurakunnan jumalanpalveluksessa sovittuna sunnuntaina. Nimien lukemisen yhteydessä myös rukoillaan solmittavan avioliiton puolesta. 

Jos rippikoulu on käymättä ja henkilö haluaa solmia avioliiton kirkossa, voi rippikoulun käydä myös aikuisena yksityisesti.

Vihkikeskustelu

Siuntiossa pappi ottaa vihkipariin yhteyttä ja sopii parin kanssa ajan vihkikeskusteluun, jossa käydään läpi toimituksen kulku, käytännön kysymykset ja tarvittaessa myös harjoitellaan.

Vihkitoimitus on jumalanpalvelus, joka koostuu Raamatunluvusta, papin vihkipuheesta, rukouksesta, kysymyksistä vihittäville sekä yleensä myös yhteisestä virrestä ja muusta musiikista. Koko toimituksen perusta on siinä, että paikalla olevat ihmiset pyytävät siunausta solmittavalle liitolle.

Sukunimet

Vihkikeskustelussa papille ilmoitetaan myös vihkimisen jälkeen käytettävät sukunimet. Puolisot voivat ottaa yhteisen sukunimen tai kumpikin voi säilyttää sen nimen, joka hänellä on avioliittoon mennessä. Se puoliso, jonka nimi muuttuu, voi käyttää yhteisen nimen edellä nimeä, joka oli hänellä naimattomana ollessaan tai avioliittoon mennessä.

Todistajat

Vihkitilaisuudessa on oltava paikalla vähintään kaksi todistajaa.