Vaikuta päätöksentekoon

Siuntion seurakuntayhtymä vastaa mm. Siuntion seurakuntien talous- ja henkilöstöhallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaasta ja yhteisistä viroista.

Tällä lomakkeella sinulla on mahdollisuus vaikuttaa Siuntion seurakuntayhtymän päätöksentekoon.

Kirkkolain 3 luvun 3 §:n mukaan seurakuntien jäsenillä on oikeus tehdä aloite seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevassa asiassa. Aloite tehdään kirjallisena ja sen tulee sisältää laatijan yhteystiedot. Aloite osoitetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle ja lähetetään viimeistään kokousta edeltävänä päivänä.

Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloitteessa on kysymys yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, valmistelee yhteinen kirkkoneuvosto ensin aloitteen yhteiselle kirkkovaltuustolle. 

Emme valitettavasti käsittele nimettömiä tai nimimerkillisiä aloitteita tai palautteita kokouksissa.
sähköposti/puhelinnumero/osoite
Tietosuoja

Käsittelemme henkilötietojasi Tietosuojalain (5.12.2018/1050) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Tietosuojaselosteemme löydät verkosta Info ja asiointi > Tietosuojaseloste.