Ristiäiset

Kaste on seurakunnan juhla, jossa kastettava liitetään seurakunnan jäseneksi.

Kastetoimituksessa luetaan kertomus lapsia siunaavasta Jeesuksesta, Mark. 10:13-16. Toimituksessa on kyse siunauksesta, kohtaamisesta ja turvasta. Lapsen pään ja rinnan päälle piirretään ristinmerkki ja vanhemmat ja kummit yhdessä papin kanssa siunaavat lapsen. Jumala on läsnä. Jeesuksen esimerkin mukaisesti lapsen vanhemmat, sukulaiset, kummit ja koko seurakunta muodostavat yhteisen sylin, jossa lasta hoidetaan ja rakastetaan.

Kastetilaisuuden järjestämiseksi otetaan yhteys kirkkoherranvirastoon. Pappi tapaa kastettavan lapsen vanhemmat etukäteen. Kastetoimitus toimitetaan kirkossa, seurakunnan muissa tiloissa tai kotona. Lapsen tai aikuisen voi myös kastaa jumalanpalvelun yhteydessä.

Pienen vauvan kaste

Kummit

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummi on kummilapsen aikuinen ystävä ja huolehtii myös lapsen kristillisestä kasvatuksesta yhdessä vanhempien kanssa. Hän voi esimerkiksi osallistua kummilapsen kanssa seurakunnan toimintaan.

Pääsääntöisesti kastettavalla, myös aikuisella kastettavalla, tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat joko luterilaisen kirkon tai niin sanotun Porvoon yhteisön jäsenkirkon kastettuja ja konfirmoituja jäseniä.

Kummin tehtävä on myös toimia kastetilaisuuden todistajana. Jos vähintään kaksi kummeista ei ole ristiäisissä mukana, tarvitaan vähintään yksi tai kaksi henkilöä todistamaan kastetoimitusta.

Nuoren tai aikuisen kasteen järjestäminen

Kasteen voi saada missä iässä vaan, myös nuorena ja aikuisena.

15 vuotta täyttäneen kastetta edeltää rippikoulu.

Kirkkoon kuulumaton nuori voi osallistua rippikouluun yhdessä toisten nuorten kanssa. Jos hän haluaa liittyä kirkkoon, hänet kastetaan ennen konfirmaatiota.

Alle 12-vuotias voidaan kastaa kirkon jäseneksi, jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen. Tällöin kaste edellyttää vanhempien kirjallista suostumusta. 12–14-vuotiaan lapsen kastamiseen tarvitaan vanhempien ja kastettavan kirjallinen suostumus. 

Ennen kuin aikuinen kastetaan, pappi käy hänen kanssaan läpi kirkon uskoon, oppiin ja perinteisiin liittyviä asioita. Tätä kutsutaan kaste- eli rippikouluopetukseksi tai aikuisrippikouluksi. Kaikki seurakunnat järjestävät pyydettäessä aikuisrippikoulun joko yksityisesti tai ryhmässä.

Enkeli istuu kastemaljassa.
YouTube-video

Lapsikaste on tavallisin tapa liittää kirkon jäseneksi. Luterilaisessa kirkossa kastetaan myös nuoria ja aikuisia – siis kaikenikäisiä.

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen