Siuntion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa.

Kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvat mm. kirkon ja seurakunnan omaisuudesta päättäminen, seurakuntien rakennushankkeista päättäminen, hautausmaa, seurakuntien virkojen perustaminen ja lakkauttaminen, talousarvion vahvistaminen, seurakunnan omaisuuden hoito, hallinnon ja sen hoidon valvonta sekä kaikki määräenemmistöä tai alistusta vaativat päätökset.

Kirkkovaltuusto jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat Siuntion seurakuntien kesken.

Valtuustossa on vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä yhtymän seurakunnista.

Vuoden 2024 kokousaikataulu

  • 12.12. klo 18

Siuntion seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset pidetään seurakuntakodilla (Kalansinkuja 5) klo 18. Kokoukset järjestetään ns. hybridikokouksina eli siten, että jäsenillä on mahdollisuus osallistua sähköisesti kokoukseen. Muutokset ovat mahdollisia.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Siuntion seurakuntatoimistossa.

Julkaistessamme pöytäkirjoja ja päätöksiä otamme huomioon määräykset kirkkolaissa (652/2023), sekä laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä muiden lakien määräykset, jotka säätelevät salassapitoa.

Luottamushenkilöt

Luottamushenkilöt löydät täältä.

Esityslistat

Pöytäkirjat 2024