Apua ja tukea

Diakoniatyön tehtävä on lieventää ihmisen henkistä ja aineellista ahdinkoa. Kun tulee vastaan tilanteita, joista haluaa keskustella toisen ihmisen kanssa, on seurakunnan diakonityöntekijä tai pappi mahdollinen keskustelukumppani. Heidän kanssaan voi pohtia elämässä ajankohtaisia kysymyksiä. Diakoniatyön piirissä toimii erilaisia vertaistukiryhmiä, kuten sururyhmä, mielenterveysryhmä ja rukouspiiri. Seurakunnalla on myös mahdollisuus antaa pientä taloudellista apua tai etsiä tahoja, joista sellaista voi löytää.

Perheasiainneuvottelukeskukset

Siuntion suomalainen seurakunta on solminut sopimukset Länsi-Uudenmaan Perheasiain neuvottelukeskuksen sekä Kirkkonummen Perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa. Keskusten tehtävänä on tukea ja auttaa parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa. Auttaminen tapahtuu sielunhoidon ja terapeuttisen keskustelun avulla.

Asiakkaaksi hakeudutaan monista syistä, jotka voivat liittyä esimerkiksi parisuhteen eri vaiheisiin ja elämäntilanteisiin.

Asiakkaat voivat tulla joko yksin, parina tai perheenä. Perheasiain neuvottelukeskuksessa suoritetaan myös perheasiain sovittelua.

Perheneuvojilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Asiakkaaksi voi hakeutua vaikka ei kuuluisi evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Palvelut ovat maksuttomia.

Tule Siuntion suomalaisen seurakunnan diakonin vastaanotolle, jos elämässäsi on umpisolmuja
Kun tarvitset apua, tule diakoniapäivystykseen