Hautamuistomerkit

Hautamuistomerkit saavat olla kiveä tai metallia Siuntion hautausmaalla.

Hautamuistomerkin asentaminen

Muistomerkit saa tuoda hautausmaalle sulan maan aikana arkipäivisin. Muistomerkin tuonnista on ilmoitettava seurakuntayhtymälle hyvissä ajoin etukäteen ja ilmoitettava mille haudalle muistomerkki tuodaan. Muistomerkin toimittaja on velvollinen huolehtimaan entisen muistomerkin asianmukaisesta hävittämisestä tapauksissa, jolloin haudalle on annettu lupa tuoda uusi hyväksytty muistomerkki.

Haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle hautausmaan ohjeistuksen mukaisesti. Muistomerkki on asetettava siten, että kaatumisen tai vieremän vaaraa ei ole. Hautamuistomerkin tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty, eikä se saa olla asentamatta paikoilleen kauempaa kuin työn suoritus vaatii.

Hautamuistomerkin asentaminen hautauksen jälkeen arkkuhaudalle on sallittu vain sulan maan aikana edellyttäen, että Siuntion seurakuntayhtymä on tiivistänyt ja kunnostanut haudan valmiiksi.  Hautariveille, joilla on kiinteät aluspalkit voi asentaa muistomerkin muulloinkin.

Reunakivet

Vanhoilla reunakivillä varustetut haudat saa hautauksen jälkeen reunustaa uudelleen.

Muistomerkin perustaminen

Ilman aluskiveä pystytetyn muistomerkin on oltava 1/3 kokonaiskorkeudestaan maan pinnan alapuolelle upotettu. Aluskiveä käyttäessä on muistomerkille tehtävä sorasta tai sepelistä hyvin tiivistetty routimaton alusta. Aluskivellä varustetut 60cm korkeammat muistomerkit ovat kiinnitettävä alustaansa ruostumattomasta metallista varustetuilla tapeilla. 

Kukkalaatikot

Nurmialueella olevan kukkalaatikon koko saa olla enintään hautakiven leveys ja 30cm syvyys.

Muistomerkit alueella XI ja XII-B

Hautakivi

Hautakiven maksimimitat ovat:

  • Arkkuhaudat: leveys 80cm ja korkeus 100cm
  • Uurnahaudat: leveys 45cm ja korkeus 70cm

Muistomerkki on perustettava edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti. Kivi voi olla myös luonnonkivi, johon nimi on kaiverrettu tai liitetty metallilaatalla.

Metalliristi

Metalliristin maksimimitat ovat:

  • Arkkuhaudat: leveys 80cm ja korkeus 120cm
  • Uurnahaudat: leveys 60cm ja korkeus 90 cm

Metalliristi voi olla valu- tai takorautaa tai patinoituvaa, kestävää metallia, esim. messinkiä. Rautaristit ovat käsiteltävä mattamustalla ruosteenestomaalilla. Risti kiinnitetään esimerkiksi aluskiveen siten, että se pysyy pystyssä tukevasti. Aluskivi on perustettava edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti.

Määräysten vastaiset muistomerkit

Määräysten vastaisesti asetetut muistomerkit on hautausmaan vastaavan henkilön kehoituksesta viipymättä korjattava tai poistettava. Hautausmaan vastaava henkilö voi myös määrätä haudalta poistettavaksi asiaankuulumattomat tai viereisiä hautoja häiritsevät reunukset, koriste-esineet, välineet, laitteet, aidat, puut, pensaat ja/tai muut kasvit.

Vaaralliset muistomerkit

Jos muistomerkki kallistuu, hautaoikeuden haltijan on huolehdittava oikaisusta niin, ettei muistomerkki aiheuta vaaraa. Muistomerkin kallistumisesta ilmoitetaan haudalle laitettavalla kuulutuskilvellä sekä kirjeellä hautaoikeuden haltijalle, mikäli haltija ja hänen yhteystietonsa ovat seurakuntayhtymän tiedossa.

Hautausmaan vastaava henkilö voi poistattaa haudalta tai tehdä vaarattomaksi yleiselle turvallisuudelle vaaraa aiheuttavat muistomerkit, ellei hautaoikeuden haltija sitä tee määräaikaan mennessä, tai mikäli haltija tai hänen yhteystietonsa eivät ole seurakuntayhtymän tiedossa. Aiheutuneet kustannukset voidaan periä hautaoikeuden haltijalta.

Hautaoikeuden päätyttyä

Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu haudalta vuoden kuluessa siitä, kun haudan hallintaoikeus on päättynyt, muistomerkki siirtyy Siuntion seurakuntayhtymälle vastikkeetta. Muistomerkkiä säilytetään kolme vuotta, jonka jälkeen seurakuntayhtymä huolehtii muistomerkin tuhoamisesta. Siuntion seurakuntayhtymä päättää säilytettävistä muistomerkeistä (hautaustoimilaki 5:14)

 

Hautakivi, joka lohjennut.