Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset, panee toimeen sen päätökset sekä valvoo päätösten lainmukaisuutta.

Kokousaikataulu 2024

  • 28.5 klo 18:30
  • 29.8 klo 18:30
  • 26.9 klo 18:30
  • 24.10 klo 18:30
  • 21.11 klo 18:30

Siuntion seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset pidetään seurakuntakodilla (Kalansinkuja 5) klo 18:30Kokoukset järjestetään ns. hybridikokouksina eli siten, että jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua sähköisesti kokoukseen. Muutokset ovat mahdollisia.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Siuntion seurakuntatoimistossa.

Julkaistessamme pöytäkirjoja ja päätöksiä otamme huomioon määräykset kirkkolaissa (652/2023), sekä laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä muiden lakien määräykset, jotka säätelevät salassapitoa.

⇒  Vaikuta päätöksentekoon tekemällä aloite!

Luottamushenkilöt

Luottamushenkilöt löytyvät täältä.