Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset, panee toimeen sen päätökset sekä valvoo päätösten lainmukaisuutta.

Kokousaikataulu 2023

  • 30.8.
  • 21.9.
  • 12.10.
  • 23.11.

Esityslistat

Siuntion seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset pidetään seurakuntakodilla klo 18.30. Kokoukset järjestetään ns. hybridikokouksina eli siten, että jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua sähköisesti kokoukseen.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Siuntion seurakuntatoimistossa.

Julkaistessamme pöytäkirjoja ja päätöksiä otamme huomioon määräykset kirkkolaissa (652/2023), sekä laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä muiden lakien määräykset, jotka säätelevät salassapitoa.

⇒  Vaikuta päätöksentekoon tekemällä aloite!

Luottamushenkilöt

Luottamushenkilöt löytyvät täältä.

siuntion kirkko