Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaamisen ajankohdasta voi sopia Siuntion seurakuntatoimiston kanssa tai valitsemansa hautaustoimiston kautta.

Siunaustilaisuuden yksityiskohdista keskustellaan aina siunaavan papin kanssa. Siunaava pappi ottaa omaisiin yhteyttä siunaustilaisuuden varauksen jälkeen ja sopii heidän kanssaan ajan toimituskeskustelulle. Keskustelun aikana omaiset ja pappi sopivat käytännön asioita ja auttavat pappia tutustumaan vainajaan.

Kenet voidaan siunata hautaan?

Hautaan siunaamisessa noudatetaan aina vainajan tahtoa. Jokaisella Suomen ev.lut. kirkon jäsenellä on oikeus tulla siunatuksi hautaan. Hänelle kuuluu tämä oikeus, vaikka kirkkoon kuulumattomat omaiset eivät tahtoisikaan siunausta.

Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät paitsi, jos vainaja on selvästi ilmaissut siihen kielteisen kantansa. Jos vainajan kielteinen kanta on tiedossa, siunausta ei saa toimittaa, vaikka omaiset tätä toivoisivatkin.

Arkku kirkossa

Siunaustilaisuuden aika ja paikka

Siunaustilaisuuksia toimitetaan pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin Siuntion Pyhän Pietarin kirkossa tai Siuntion hautausmaalla.

Pappi ja kanttori

Siunaustilaisuuden ajankohta varataan seurakuntatoimistosta. Siunaustilaisuuden yksityiskohdista keskustellaan aina siunaavan papin kanssa.  Siunaava pappi ottaa omaisiin yhteyttä ja sopii heidän kanssaan ajan keskustelulle. Keskustelun aikana omaiset ja pappi sopivat käytännön asioita ja auttaa pappia tutustumaan vainajaan omaisten avulla.

Kanttorit vastaavat tilaisuuden urkumusiikista ja virsien säestyksestä. Siunaustilaisuuden musiikista sovitaan kanttorin kanssa. Musiikin valinnassa on syytä pitää mielessä tilaisuuden jumalanpalvelusluonne. Yleisimpiä virsiä siunaustilaisuudessa ovat hautajais- ja kiitosaiheisia. Esimerkkeinä mainittakoon: 30, 249, 377, 338, 341, 396, 517, 548, 555, 631, 632.

Haudalla voidaan laulaa arkkua laskettaessa tai sen jälkeen virsi, esim. 377.

Virsikirjamme virret netissä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Hauta-arkku

Siunaustilaisuuden kulku

Rakenteeltaan siunauskaava on seuraava:

 • Alkumusiikki / Surusoitto
 • Kukkien laskeminen
 • Virsi
 • Psalmi
 • Rukous
 • Raamatunluku
 • Puhe
 • Siunaaminen
 • Rukous
 • Isä meidän -rukous
 • Herran siunaus
 • Virsi
 • Loppusoitto (jonka aikana arkku kannetaan autoon/saatto haudalle alkaa).

Toimituksessa on tilaa myös muulle musiikille esim. laululle tai soitolle. Seurakunnan kanttoria voi pyytää laulamaan jonkun tietyn omaisille tai vainajalle rakkaan laulun.

Sanomakellot

Vanhan tavan mukaan kuolemantapauksen yhteydessä voidaan soittaa kirkonkelloilla sanomakellot. Tästä sovitaan Siuntion seurakuntatoimiston kanssa.

Siunaustilaisuuden päätös

Siunaustilaisuuden päätyttyä arkku viedään hautaan, mikäli kyseessä on arkkuhautaus. Arkkua kantamaan tarvitaan yleensä kuusi henkilöä. Saatossa lähimmät omaiset kulkevat heti arkun jäljessä. Myös tuhkahautauksessa arkku on hyvä saattaa ulos hautaustoimiston autoon. Mikäli tämä ei ole mahdollista, arkku voidaan jättää kirkkoon.

Muistaminen

Poisnukkuneet luetaan kirkossa, mikäli sitä ei erikseen kielletä.

Omaiset voivat sopia itselleen sopivan ajankohdan kuolleeksi kiittämiselle eli ajan, jolloin vainajaa muistetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa.

Vuoden aikana poisnukkuneiden omaiset kutsutaan lisäksi Pyhäinpäivän muistohetkeen.