Seurakunnan kuulumisia ja uutisia

Uutislistaukseen

Kirkollisveroa lasketaan Siuntiossa

15.6.2022 13.02

Siuntion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt vuoden 2023 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi 1,65%. Tuloveroprosenttia lasketaan 0,05%. 

Kirkkolain 15 luvun 2 pykälän mukaan yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvisetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Veroprosentti on yksi keskeinen seurakuntayhtymän talouteen vaikuttava osatekijä, sillä kirkollisverolla on merkittävä osuus seurakuntayhtymän tulonmuodostuksessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen 195 kunnalta/kuntayhtymältä 21 hyvinvointialueelle + Helsingin kaupungille. Pelastuslaitosten tehtävät siirtyvät myös hyvinvointialueiden vastuulle.

Jotta Sote-uudistus olisi mahdollisimman neutraali sekä seurakuntien, että sen jäsenten kannalta, on seurakuntien hyvä alentaa oma-aloitteisesti kirkollisveroprosenttejaan. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan keskimääräinen alentamistarve on koko kirkon tasolla noin 0,1 prosenttiyksikköä. Kirkollisverkoprosenttien alentamistarve vaihteee kuitenkin seurakunnittain johtuen erilaisista veropohjista. 

Valtiovarainministeriö on toimittanut Kirkkohallitukselle laskelman, jossa on esitetty kirkollisveroprosenttien alentamistarve seurakunnittain. Laskelmien mukaan, mikäli Siuntion seurakuntayhtymä ei alentaisi kirkollisveroprosenttia 0,05 prosenttiyksikköä sote-verouudistuksen yhteydessä, yhtymä saisi perusteetonta hyötyä noin 51.100 euroa.

Tämän vuoksi on Siuntion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päättänyt kokouksessaan 12.5.2022, että kirkollisveroprosentti Siuntiossa lasketaan 1,65 prosenttiin.