Seurakunnan kuulumisia ja uutisia

Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymä suojelee Luntobergetin

15.6.2022 13.59

Siuntion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt suojella seurakuntayhtymän omistaman Luntoberget -alueen Metso-ohjelman mukaisesti. Metsää voi suojella maanomistajan omalla päätöksellä tai vapaaehtoisen METSO-suojeluohjelman suojelukeinojen avulla. Metsää voi suojella lakisääteisiä kohteita laajemmin ja tähän kannustetaan valtion METSO-ohjelman suojelutuilla.

Luntoberget on Lillgårdin tilaan kuuluva 34,2 hehtaarin kokoinen kallioinen kukkula ja kirkonkylän korkein kohta. Luntoberget kohoaa merenpinnasta laskettuna 92 metrin korkeuteen. Alueella sijaitsee muinaismuistolailla suojeltuja pronssikautisia hautaröykkiöitä. Alueella esiintyy myös muun muassa liito-oravia ja sen kääpälajistosta voidaan mainita ruostekääpä, aarnikääpä sekä riukukääpä.

Uudellamaalla on kartoitettu biologisesti, geologisesti ja maisemallisesti arvokkaita kallioalueita, joilla on valtakunnallista tai huomattavaa luonnonsuojelullista merkitystä. Luntoberget on yksi Siuntion kunnan alueella sijaitsevasta näistä yhteensä 14 arvokkaasta kallioalueesta.