Seurakunnan kuulumisia ja uutisia

Uutislistaukseen

Espoon hiippakunnan Yhdessä -palkinto Siuntion suomalaiselle seurakunnalle

15.6.2022 13.43

Espoon hiippakunnan Yhdessä-tunnustuspalkinto myönnettiin Siuntion suomalaiselle seurakunnalle tunnustuksena erittäin monipuolisesta ja rakentavasta yhteistyöstä useiden seurakunnan alueella toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Suurin yhteistyökumppani on ollut Siuntion kunta ja erityisesti siellä toiminut työpaja Virta. Työpajassa toteutetut yhteistyöprojektit, muuan muassa Siuntion kirkon kastepuu, on suunniteltu yhdessä työpajan kuntouttavan toiminnan ohjaajien kanssa. He ovat olleet mukana myös seurakunnan kirpputoritoiminnan kehittämisessä, kasvomaskien ompelemisessa, diakoniatyön materiaaliavustusten hankinnassa ja rakentamisessa.

Kunnan suomenkielistä koulua tuettiin Yhteisvastuukeräyksen tuottovaroilla. Nuoret toivoivat, että kouluun saataisiin välituntitila tukemaan koulupäivän mukavuutta. Syntyi Yolo-kolo, jota on pidetty auki seurakunnan, kirjaston, oppilashuollon ja opettajien voimin.

Seurakunta on saanut avustusta kirkkohallitukselta muun muassa yhteisöllisen puutarhan ja pyhän huolettomuuden saunan rakentamiseen.

Yhteistyötä tehdään muun muassa Siuntio soi ry:n (Lux Musicae -festivaali marraskuussa), Siuntion keskiaikaiset markkinat ry:n (markkinat kirkolla elokuussa), MLL Siuntion yhdistys ry:n (lapset ja perheet), Suomen punaisen ristin Kirkkonummi-Siuntio osaston (ruoka-apu ja henkinen huolto), Siuntion Koskikarat ry:n (partioyhteistyö) sekä LC Siuntio-Sjundeå/Charlottien (avustushankkeet) kanssa.

Diakoniatyöntekijä sekä perhetyöntekijä tekevät yhteistyötä sosiaaliohjaajien, psykiatristen sairaanhoitajien ja perhetyönyksikön työntekijöiden kanssa. Varhaiskasvatuksen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä yhteisten pelisääntöjen ja toiveiden kartoittamiseksi. Seurakunta on yhdessä kirkkohallituksen kanssa myös kouluttanut kunnan varhaiskasvattajia katsomuskasvatuksen periaatteista.

Yhdessä-palkinnolla halutaan nostaa esiin uusia avauksia Espoon hiippakunnan seurakunnissa. Myöntämisperusteissa halutaan palkita hyvin toteutettua perustoimintaa, jota on tehnyt vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka myöntää ja jakaa palkinnon vuosittain. Palkintoa on jaettu vuodesta 2017 alkaen.

Vuoden 2022 Yhdessä-palkinto jaettiin Espoon piispalassa 14.6.2022