Hyppää sisältöön

Hautakappeli

Tuomiokapituli antoi 9. marraskuuta 1774 vapaaherratar Maria Reuterholmille (s. Gyllenstjerna) hautausluvan, jonka myötä Siuntion seurakunta antoi hänelle oikeuden hautakuorin rakentamiseen. Reuterholm suvun hautakuori rakennettiin graniitista kirkon itäiselle seinälle lähelle entistä sakaristoa niin, että kuorista oli sisäänkäynti kirkkoon.

Hautakuorin sisällä oli kullattu uurnan muotoinen hautamonumentti ja seiniä koristi 9 ovaalin muotoista taulua ja 4 kilven muotoista taulua, jotka esittivät eri kuvainnollisia hahmoja. Näiden 13 taulun lisäksi hautakuoressa oli vielä 4 taulua, joissa oli kirjoitettuna värssyjä.

Ovaalin muotoisissa tauluissa kuvattuina:

 • tähti
 • laskeva aurinko
 • tuli
 • aurinkoa päin matkaava kotka
 • komeetta
 • majakka
 • vuori, sekä ukonvaaja
 • nimikirjaimet M S, joiden päällä serafi pitää kruunua
 • klyyvarin purje

Kilven muodossa kuvattuina:

 • laukkaava hevonen
 • tähti
 • vehreä mänty
 • komeetta

Suorakulmion muodossa:

 • Ensimmäisessä taulussa värssy: "Då efter tjugu års saknad åt en värdad Faders minne och effter tijo års åt en dyrchad Moders stoft, den 29 Augusti 1793 uppå dera Graf i Finland det monument upprestes, en sörjande Son. Hans Exellence Presidenten i Kongl.Kamma Revisionen och förverkammarherren hos Hennes Kongl Maj:t Enche Drottningen m.m. Herr BAron Gustaf Adolf Reuterholm till hugkomst af dess ällskade Föräldrar låtit förfärdiga , afsöngo der tillika Satncen: - Weserne söngos af under Godset lydande Bönders Barn, hvilkas föräldrar så ofta genom Salige Hans Excellences och hans wärde Makas Wälgerningar, sett sig räddade ifrån hungersnöd och enlände: de samma beströdde nu äfven grafven med friska blommor."
 • Toisessa taulussa oli Reuterholmien vaakuna ja 5 värssyä.
 • Kolmannessa taulussa oli Gyllenstjernan vaakuna ja 5 värssyä.
 • Neljännessä taulussa oli 5 värssyä.

Hautakuori suljettiin takorautaisilla porteilla, joka oli varustettu vapaaherrallisilla nimikirjamilla sekä vielä toisella rautaportilla, joka vielä on paikallaan. Nämä nimikirjaimilla varustetut portit sijaitsivat ennen ulkona hautausmaalla. Kirkon sisällä hautakappelin sisäänköynnin yläpuolella on kiinnitettynä seinään kivinen laatta, jossa lukee:

"Vivit Post Funera Virtus

___________

Denna grift upprestes

af

Riks Rådinnan Högwälborne Friherrinan Fru

Maria Gyllenstjärna

Till ett hwilorum åt dess i lifstiden högtälskade

Men nu på det ömaste saknade hos Gud salige herre och maka

Hans Excellence

Kong-Maij:ts och Sveriges Rikes högstbetrodde Mann och Råd

President i den Kong-directionen öfver samtel- hospital och barnhus i riket

Högwälborne Friherre Herr

Christian Reuterholm

Hvars jordiska öfverlewor häruti inflyttades

den 19 Augusti 1773

och skall

Denna grift såsom en ewärdelig famille graf

för

Friherriga ätten Reuterholm af Ekeby

Beständigt underhållen warda

_________

Efter många tidsens och lyckans omskiften

Hafva främlingar änteligen här funnit en säll hwila."

 

Kaikki irrotettavissa olevat osat kuorista siirrettiin vuonna 1815 Ruotsiin, Suitian ja koko Suomen jouduttua Venäjän vallan alle. Reuterholmit eivät halunneet enää olla missään tekemisissä vallatun Suomen kanssa. 

Vuoden 1823 tulipalon jälkeen kirkon sakasti ja asehuone purettiin. Tällöin sakasti siirrettiin Reuterholmien tyhjään hautakappeliin.

Siuntion Pyhän Pietarin kirkon hautakappelin tai hautaholvin rautainen metalliovi. Vanha mustavalkoinen kuva Siuntion hautausmaalta, jossa Siuntion Pyhän Pietarin kirkon hautakappelin rautaportit. Hautakappelin rautaoven takaosa Siuntion Pyhän Pietarin kirkossa. Ovessa lukee Raamatunjae.

Hautaholvin takorautaisen oven takana on maalattuna raamatunjae:

"Näin sanoo Herra Jumala: Minä aukaisen teidän hautanne, päästän teidät, oman kansani, haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan. Hesekiel 37:12"