Kuulutukset - Seurakuntavaalit 2022

Siuntion suomalainen seurakunta

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Siuntion suomalaisessa seurakunnassa toimitetaan Kirkkolain 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaiset seurakuntavaalit 20.11.2022. Vaaleissa valitaan jäsenet Siuntion seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon ja kummankin Siuntion seurakunnan seurakuntaneuvostoon nelivuotiskaudeksi 2023–2026.

Nelivuotiskaudeksi valitaan 13 jäsentä seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 10 jäsentä Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostoon.

Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat erikseen yhteisen kirkkovaltuuston ja erikseen seurakuntaneuvoston jäsenten vaalia varten on toimitettava oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon viimeistään 15.9.2022 klo 16. Asiakirjoja saa kirkkoherranvirastosta ja verkosta: www.seurakuntavaalit.fi.

Kirkkoherranviraston osoite on Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio kk.

Vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuihin luottamustoimiin on ehdokas,

  • joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  • joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  • joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  • joka ei ole vajaavaltainen
  • joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen.

Seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan työntekijä tai viranhaltija ei ole vaalikelpoinen yhteiseen kirkkovaltuustoon eikä seurakuntaneuvostoon.

 

Siuntiossa 2.07.2022

Hilkka Toivonen,

vaalilautakuntien puheenjohtaja

Ilmoitus

Siuntion suomalaisessa seurakunnassa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistat ovat nähtävänä 30.10.–20.11.2022 seurakunnan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla, osoite (Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio kk).

Ehdokaslistoja on saatavana seurakuntatoimistosta sen aukioloaikoina (ti-ke 9-12). Lisätietoja löytyy myös vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

 

Siuntio 3.10.2022

Siuntion suomalaisen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Hilkka Toivonen

 

Kuulutus seurakuntavaaleista

Siuntion suomalaisessa seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 13 jäsentä yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 10 jäsentä seurakuntaneuvostoon.

Vaalit toimitetaan Siuntion seurakuntakodilla 20.11.2022 kello 11.00-20.00.

Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta siuntionseurakunta.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

 

Siuntio 3.10.2022

Siuntion suomalaisen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Hilkka Toivonen