Kuulutukset - Seurakuntavaalit 2022

Siuntion suomalainen seurakunta

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Siuntion suomalaisessa seurakunnassa toimitetaan Kirkkolain 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaiset seurakuntavaalit 20.11.2022. Vaaleissa valitaan jäsenet Siuntion seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon ja kummankin Siuntion seurakunnan seurakuntaneuvostoon nelivuotiskaudeksi 2023–2026.

Nelivuotiskaudeksi valitaan 13 jäsentä seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 10 jäsentä Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostoon.

Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat erikseen yhteisen kirkkovaltuuston ja erikseen seurakuntaneuvoston jäsenten vaalia varten on toimitettava oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon viimeistään 15.9.2022 klo 16. Asiakirjoja saa kirkkoherranvirastosta ja verkosta: www.seurakuntavaalit.fi.

Kirkkoherranviraston osoite on Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio kk.

Vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuihin luottamustoimiin on ehdokas,

  • joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  • joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  • joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  • joka ei ole vajaavaltainen
  • joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen.

Seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan työntekijä tai viranhaltija ei ole vaalikelpoinen yhteiseen kirkkovaltuustoon eikä seurakuntaneuvostoon.

 

Siuntiossa 2.07.2022

Hilkka Toivonen,

vaalilautakuntien puheenjohtaja

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Siuntion suomalainen seurakunta

Siuntion evl.lut. seurakunnissa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet yhteiseen kirkkovaltuustoon sekä kummankin seurakunnan seurakuntaneuvostoon.

Äänioikeutettujen luettelo on nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja tiistaina 5.9.2022 kello 15–19 kirkkoherranvirastossa, Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio kk.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä kunkin seurakunnan kirkkoherranvirastoon.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

 

Siuntiossa 2.7.2022

Hilkka Toivonen,

Vaalilautakunnan puheenjohtaja