Tilojen käyttöehdot

1) Siuntiolaiset yhdistykset, järjestöt

Seurakuntayhtymä luovuttaa tiloja veloituksetta käyttöön silloin, kun niissä ei ole seurakunnan omaa toimintaa, ja jos tilaisuuteen osallistuvilta ei peritä maksua. Seurakunta kutsuu järjestöjä ja yhdistyksiä yhteistyöhön ja mukaan seurakunnan toimintaan järjestön luonteeseen sopivalla tavalla.

2) Siuntiolaiset yhdistykset, järjestöt

Jos tilaisuudessa peritään osallistujilta maksu (esimerkiksi pääsylippu, käsiohjelma, myyntipaikka), seurakuntayhtymä veloittaa 10 prosenttia tilaisuuden tuotoista. Tuotto menee kirkkoherrojen päättämiin hyväntekeväisyyskohteisiin.

Tämä koskee myös tilannetta, jossa yhdistyksen tai järjestön yhtenä toimijana on seurakuntayhtymän tai seurakunnan työntekijä eikä tilaisuus ole seurakunnan toimintaa.

3) Siuntiolaiset yritykset

Siuntiolaisilta yrityksiltä peritään kirkosta ja seurakuntayhtymän tiloista vuokra, jonka suuruus on päätetty yhteisessä kirkkoneuvostossa.

4) Ei-siuntiolaiset toimijat

Ei-siuntiolaisilta toimijoilta peritään kirkosta ja seurakuntayhtymän tiloista vuokra, jonka suuruus on päätetty yhteisessä kirkkoneuvostossa.

5) Kaikki seurakuntien kanssa vakiintuneesti yhteistyötä tehneet tahot

Seurakunnat ovat tehneet yhteistyötä vakiintuneiden tahojen kanssa (Lähetys- ja avustusjärjestöt, kristilliset toimijat). Kysymys on seurakunnan omasta toiminnasta, josta ei peritä vuokraa.

6) Seurakunnan oma toiminta

Jos seurakuntayhtymän tai seurakunnan työntekijä järjestää jotakin yhtymän tai seurakunnan nimissä, tiloista ei peritä vuokraa. Tällöin kyseessä on seurakuntayhtymän tai sen seurakuntien omaa toimintaa. Mikäli tilaisuudessa myydään esimerkiksi käsiohjelmia, tulee tuotto tulla seurakuntayhtymän tilille kokonaisuudessaan.

7) Poliittiset puolueet ja yhteisöt

Seurakuntayhtymä ei anna tai vuokraa tiloja poliittisten puolueiden tai yksittäisen poliitikon käyttöön, mikäli tilaisuus itsessään on poliittinen.

8) Vuokrattavat tilat

Capella, Postilla, Seurakuntakoti (ympäristö), Kirkko, Kyläpaikka

9) Irtaimisto

Seurakuntayhtymän irtaimistoa ei vuokrata tai lainata tilojen ulkopuolelle.