Hautaan siunaaminen ja muistotilaisuus

Jokaisella kirkon jäsenellä on oikeus tulla siunatuksi hautaan. Hänelle kuuluu tämä oikeus, vaikka kirkkoon kuulumattomat omaiset eivät tahtoisikaan siunausta. Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan mutta, siunausta ei kuitenkaan toimiteta jos vainaja on selvästi ilmaissut siihen kielteisen kantansa. Jos vainajan kielteinen kanta on tiedossa, siunausta ei saa toimittaa, vaikka omaiset tätä toivoisivatkin.

Uskonnottomia tai muunuskoisten hautajaiset ei voi toimittaa seurakuntien tiloissa.

Hautausjärjestyt voi aloittaa Siuntion seurakuntayhtymän kirkkoherranvirastosta tai hautaustoimistosta.

Siunaustilaisuus järjestetään Siuntion kirkossa. Hautauksia toimitetaan pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin. Siunaustilaisuus varataan kirkkoherranvirastosta. Siunaava pappi ottaa omaisiin yhteyttä ja sopii heidän kanssaan ajan keskustelulle.  Keskustelun aikana omaiset ja pappi sopivat käytännön asioita ja auttaa pappia tutustumaan vainajaan omaisten avulla.

Muistotilaisuus voidaan varata seurakunnan tiloissa, vainajan tai hänen omaistens  kotona tai muualla. Seurakunnan tiloja on maksuton kirkon jäsenille. Papit ja kanttorit osallistuvat muistotilaisuuteen, mikäli omaiset niin haluavat ja kutsvuvat heidät etukäteen.

Jos vainaja ei siunata

Jos vainaja haudataan siunaamatta hautausjärjestelyistä voi aloittaa Siuntion seurakuntayhtymän kirkkoherranvirastosta tai hautaustoimistosta.

Hautaustoimisto

Halutessan voi hautaukseen liittyvät järjestelyt jättää hautausoimiston tehtäväksi.  Toimistot asioivat seurakunnan, viranomaisten ja kiviliikkeen kanssa, muistotilaisuuden järjestämisessä (esim. pitopalvelu, kukat, valokuvaaja), muistomerkin hankkiminen, perunkirjoitukset ym.

Arkku missä lintu ja risti hiekassa.