Seurakunnan historia

Alttaritaulun yläpuollela on "Jumalan silmä", alttaritaulu Reuterholmin suvun lahjoitus v. 1773

Kastemalja kirkossa, Hebla Siggesdottirin lahja v. 1550

Siuntion seurakunnan historian ensimmäiset dokumentit ovat keskiajalta. Pyhän Pietarin nimen saanut kirkko rakennettiin noin 1480-1485 mäelle, jolla aikaisemmin oli sijainnut Pietarin nimeä kantanut kappeli. Siuntiossa on perinteisesti puhuttu kahta kieltä, suomea ja ruotsia. 2000 –luvun alusta paikkakunnalla on toiminut sekä suomen- että ruotsinkielinen seurakunta. Ne muodostavat seurakuntayhtymän, joka vastaa taloudesta, hallinnosta, kiinteistöistä ja henkilökunnasta.