Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävä on johtaa seurakuntayhtymän hallintoa ja talouden ja omaisuuden hoitoa sekä valmistella ja toimeenpanna yhteisen kirkkovaltuuston päätökset. Yhteisellä kirkkoneuvostolla on myös päätösvaltaa seurakunnan viranhaltijoita, taloutta ja kiinteistöjä koskevissa asioissa. Yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoittaa yhtymän sopimukset. Useimmissa yhteisen kirkkoneuvoston asioissa esittelijänä toimii talouspäällikkö. Puheenjohtajan määrää Espoon tuomiokapituli, jonka alla seurakuntayhtymä toimii. Kaksivuotiskautena 2015-16 puheenjohtajana toimii kirkkoherra Ismo Turunen.

Martin Lindell, varapuheenjohtaja
Siuntion ruotsinkielinen seurakunta

Juha Airas, jäsen
Siuntion suomenkielinen seurakunta

 

Reijo Korhonen, jäsen
Siuntion suomenkielinen seurakunta

 

Minna Sneck, jäsen
Siuntion suomenkielinen seurakunta

 

 

Kristiina Kaunisto, jäsen
Siuntion suomenkielinen seurakunta

 

Darlin Rönnberg, jäsen
Siuntion ruotsinkielinen seurakunta

Kurt Sandqvist, jäsen
Siuntion ruotsinkielinen seurakunta