Päätöksenteko

Siuntion suomenkielinen ja ruotsinkielinen seurakunta muodostavat seurakuntayhtymän.  Seurakuntayhtymälle on hyväksytty perussääntö, jossa määrätään yhtymän hoidettavaksi annettavat tehtävät. Yhtymälle kuuluvat mm. seurakuntien kirkollisverotusta ja muiden yhteisten tulojen jakoa koskevat asiat, talousarviota, tilinpäätöstä, henkilöstöä, kiinteistöjä, hautausmaata ja muita hallintoon kuuluvia asioita.