Sukuselvitys sukututkimusta varten

Tärkeää tietoa

Mikäli sukututkimusta varten pyydetään tietoja elävästä henkilöstä, tulee tutkimuksen tekijän toimittaa henkilötietolain (52371999) 10§ mukainen rekisteriseloste keskusrekisteriin sähköpostiosoitteeseen siuntion.seurakuntayhtyma(at)evl.fi tai postitse osoitteeseen Siuntion kirkkoherranvirasto, Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio kk.

Tietoja suvun elossa olevista jäsenistä on hyvä ensisijaisesti kerätä heiltä itseltään. Tällöin voidaan varmistua tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei rekisteröity halua käyttää hänelle henkilötietolain 30§:ssä annettua oikeutta kieltää omien tietojensa käyttämistä sukututkimuksessa.

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta löytyy lomakemalli ja täyttöohjeet rekisteriselosteen laatimista varten.

 

Roskaesto, jätä tyhjäksi:
Sukuselvitys sukututkimusta varten
Sukunimi *
Entiset sukunimet
Etunimi *
Henkilötunnus tai syntymäaika *
Syntymäkotikunta *
Kuolinaika
Siuntioon / Siuntiosta muuttoaika (Merkitse myös tarkka päivämäärä, jos se on tiedossa) *
Seurakunta jonne / josta muutti
Todistukseen merkittävät tiedot *


Lisätietoja
Rajattu aika (h) tai maksu (€)
Maksuihin ja korvauksiin sitoutuminen
Sitoudun suorittamaan voimassa olevat maksut ja korvaukset sukuselvityksen laatimisesta. Perusmaksu on 30 € (½ h). Lisämaksu 15 € jokaiselta alkavalta 30 min. *

Tilaajan tiedot
Suku- ja etunimi *
Lähiosoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite
Paikka ja aika *