Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Henkilökohtaiset virkatodistukset ja sukuselvitykset voidaan tilata kirkkoherranvirastosta sähköisellä tilauslomakkeella, kirjallisesti, puhelimitse, faksilla tai käymällä henkilökohtaisesti paikan päällä.

Pyydämme välttämään henkilötietojen lähettämistä sähköpostilla, koska sanomavälitys on suojaamaton.

Sukuselvitys sukututkimusta varten tilataan aina kirjallisesti. Sukuselvitykset tehdään niiden saapumisjärjestyksessä ja viraston vallitsevan työtilanteen mukaan.
Huom! Sukuselvitys sukututkimusta varten tilataan sille varatulle erillisellä lomakkeella.


Tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia.

Virkatodistuskeen perunkirjoitusta varten elävästä henkilöstä tarvitaan vain henkilökohtaiset tiedot

Kuolleesta henkilöstä perunkirjoitusta varten laadittavaan sukuselvitykseen merkitään puoliso ja lapset sekä muuttotiedot.

Väestöjärjestelmästä luovutettavan tiedon tulee olla tarpeellinen ilmoitettuun käyttötarkoitukseen (Väestötietolaki 28§ 1 ja 2 mom).

Roskaesto, jätä tyhjäksi:
Henkilö, josta virkatodistus tilataan
Sukunimi *
Entiset sukunimet
Etunimet *
Henkilötunnus tai syntymäaika *
Syntymäkotikunta *
Kuolinaika
Muuttoajat
Siuntioon / Siuntiosta muuttoaika (Merkitse myös tarkka päivämäärä, jos se on tiedossa) *
Seurakunta jonne / josta muutti
Todistuksen käyttötarkoitus ja kappalemäärä
Todistuksen käyttötarkoitus: *
Muu käyttötarkoitus
Kappalemäärä
Todistukseen merkittävät tiedot
Todistukseen merkittävät tiedot *Puoliso / puolisoiden nimet
Vanhempien nimet
Mikäli kysymyksessä kuolinpesä, kenen?
Lisätietoja
Tilaajan tiedot
Yritys
Suku- ja etunimi *
Lähiosoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Puhelin päivisin *
Sähköpostiosoite
Paikka ja aika *